NEN-normen en de groepenkast

De groepenkast (ook wel installatiekast genoemd) is het hart van de elektrische installatie in gebouwen. De benaming wordt vooral gebruikt voor de verdelers in woningen en gebouwen met een klein zakelijke toepassing. Bij grotere gebouwen wordt vaak gesproken over verdeelsystemen. De kast verdeelt de energie over het pand. De kast is opgebouwd uit onderdelen zoals een hoofdschakelaar, een of meer...
Read More

Protocol Samen veilig doorwerken voor bouw- en technieksector van kracht

Het protocol biedt een handreiking voor werkgevers en werknemers over hoe er in de sector op een veilige manier doorgewerkt kan worden, binnen en buiten huis. Dit is belangrijk voor bedrijven, opdrachtgevers en werknemers omdat duidelijkheid de basis vormt voor veilig werken en daarmee zorgt voor continuïteit in de bouwproductie en het behoud van werkgelegenheid
Read More